DORUK KOLEJİ

IMG-3102_düzenlendi.jpg
Değerli Velilerimiz,
 
Gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğu günümüz koşullarında ihtiyaçlarımız da hızla değişiyor. Hiç şüphesiz küresel dünyadaki gelişmeleri doğru zaman ve doğru yöntemlerle kurumlarına entegre edebilen okullar hizmet kalitelerini arttırarak, rekabet üstünlüğünü elde ederek sektörlerinde hedeflerine ulaşmayı başarıyor.
 
Ankara Doruk Koleji olarak bizler öğrenci merkezli ve çoklu zekayı dikkate alan, düşünen, aklı hür vicdanı hür, kendini hiçbir yere hapsetmeyen,hem milli hem manevi değerlerine önem veren öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen bir kurumuz.Ayrıca çalışanın, velisinin ve öğrencisinin mutluluğunu düşünerek çıktığımız yolculuğumuzda, belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için çalışıyor, gelişiyor ve değişiyoruz.
Eğitim Sektöründe üstlendiğimiz öncü modellemelerle belirlediğimiz vizyonumuza odaklanıp, amacını net olarak belirleyen bir kurum olarak, başarıya giden yolları çalışanımızla, velilerimizle ve öğrencilerimizle belirliyoruz.
Bu çalışmalar, Ankara Doruk Koleji ailesinin çalışma ve başarılı olma heyecanı, Ankara Doruk Koleji bağlılık duyguları, motivasyonları ile bütün birimlerimizin uyum içinde sinerjilerini paylaşıp, güçlerini birleştirmesi sonucunda, erişeceğimiz hedefleri kolaylaştırmaktadır.Bu yaklaşımlarla hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmede en büyük destekçimiz olan eğitim camiamıza ve çalışanlarımıza Teşekkür ediyoruz.
Eğitim sektörü içerisinde öncü bir rol üstlenmiş olan Ankara Doruk Koleji ailesi olarak bayrağı hep zirvede tutacağımıza inanıyor ve bunun için çalışıyoruz.
Yusuf ÇELİK

HAKKIMIZDA

Ankara Doruk Koleji'nde Akademik Yaşam
indir.jpg

Geleceğin güçlü bireyleri sloganıyla yola çıkan okulumuz ulusal ve uluslararası eğitim programlarını kendi bünyesinde barındıran ve bu anlamda Türkiye'de bunun öncülüğünü yapan bir eğitim kurumudur

Ankara Doruk Koleji'nde: MEB müfredatının yanında uzman bir kadro eşliğinde hazırlanmış, çağın gerekliliklerine uygun, eğitimi ve öğretimi yaşamın her parçasında bütünleştiren bir birey yetiştirmeyi amaçlayan ''KOLEJ EĞİTİM MODELİ'' uygulanmaktadır.

Vizyon - Misyon
soru.jpg

Gücün bilgide olduğu gerçeği ile ülkemizin güçlü geleceğinde her alanda söz sahibi bireyler yetiştirmek.

Öğrencilerimizi; çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak,okul ortamında kazandığı edinimleri yaşantılarıyla ilişkilendirebilen, uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, insana saygılı, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, insan haklarına saygılı, bilimsel ve özgürce düşünebilen, özgüveni yüksek, düşüncelerini açıkca ifade edebilen toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm üretebilen, aydın ve ileri görüşlü bireyler olarak yetiştirmek.

Temel Değerlerimiz

● İnsan ve Vatan sevgisinin gençlere temel değerler olarak verilmesi ve benimsetilmesini ortak amaç edinen 

● Tüm insani değerlere saygılı

● Değişime ve yeniliğe açık

● Çevre duyarlılığına sahip

● Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı

● Toplumun Temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı

● Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ön sırada yer aldığı, eşitlik, güvenirlik, akılcılık ilkelerine sahip

● Bilgi arayan, toplayan, aktaran, bilgiyi muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen 

● Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan

● Çalışanlarının iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren, başarısızlığı değil, başarıyı ölçen bir okuluz

Hedefimiz
Untitledfgdfgeyu.png

Kısa Vadede benzerleri içerisinde vizyonuyla fark yaratan, uzun vadede ise kaliteli bir kurum olmak.